Vertrouwelijkheidsbeleid

VISION SYSTEMS neemt de bescherming van uw privéleven en persoonsgegevens ter harte, overeenkomstig de Belgische wetgeving ter zake (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle persoonlijke informatie die u bezorgt via onze verschillende diensten (online, via papieren formulieren of via onze website) worden volledig vertrouwelijk verwerkt. U kunt beroep doen op de diensten van VISION SYSTEMS om verschillende redenen: informatie verkrijgen over onze producten en diensten, u inschrijven op onze website om een offerte te vragen, ons contacteren aan de hand van online formulieren, beantwoorden van een tevredenheidsonderzoek in het kader van onze ISO-certificatie.

In deze context, verduidelijkt ons vertrouwelijkheidsbeleid:

  • De verzamelde gegevens
  • Het gebruik dat wij maken van de verzamelde informatie
  • De toegang tot en bijwerking van de gegevens
  • De overdracht van de gegevens aan derden
  • De bescherming van de gegevens
  • Het bijwerken van ons vertrouwelijkheidsbeleid

De verzamelde gegevens

Via onze onlinediensten, worden uw persoonsgegevens verzameld wanneer u gebruik maakt van één van onze volgende onlinediensten: een aanvraag voor een offerte, het aanvragen van informatie via de contactformulieren die terug te vinden zijn op onze website en e-mailadressen, en dus uw persoonsgegevens, mondeling of via onze beveiligde website VISION SYSTEMS of via onze sociale netwerken, tevredenheidsonderzoeken.

Naargelang de dienst waarvan gebruik gemaakt wordt, kunnen deze persoonsgegevens onder meer omvatten: naam, voornaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het bezoeken van de website van VISION SYSTEMS, zijn cookies kleine tekstbestanden die opgeslagen zijn op uw browser en u toelaten om bij elk bezoek uw wachtwoord te onthouden. Via deze cookies worden geen persoonlijke of naamgegevens verzameld.

Het gebruik dat wij maken van de verzamelde informatie

De gegevens die wij verzamelen, laten toe onze diensten te leveren, te beheren en te verbeteren en voor uw comfort nieuwe hulpmiddelen te ontwikkelen. Ze laten ons ook toe u op de hoogte te houden van nieuwigheden en producten die u kunnen interesseren.

De toegang tot en bijwerking van de gegevens

Zoals vroeger vermeld, geeft u VISION SYSTEMS toestemming uw gegevens met een persoonlijk karakter te verzamelen en te verwerken of gebruiken voor specifieke doeleinden om u de gevraagde informatie te bezorgen.

U hebt steeds het recht uw toestemming voor het gebruik van deze persoonsgegevens in te trekken, op één van volgende manieren:

  • Ons contacteren via het e-mailadres: info@vision-systems.be
  • Ons uw verzoek via de post overmaken op volgend adres: VISION SYSTEMS, Avenue du Commerce32, 1420 Braine-L’Alleud.

U kunt ook een bijwerking van uw gegevens vragen of kennisnemen van de gegevens over u waarover wij beschikken door ons te contacteren via e-mail of per brief.

VISION SYSTEMS zal echter enkel de schriftelijke aanvragen behandelen.

NB: Vergeet niet om in deze gevallen ons uw juiste naam en adres te bezorgen (correct gespeld). Wij verbinden ons ertoe uw gegevens uit onze lijsten te verwijderen.

De overdracht van de gegevens aan derden

Wij dragen nooit uw persoonsgegevens over aan commerciële derden of aan partners. Uw gegevens worden nooit gebruikt voor andere doeleinden dan deze die beschreven zijn in dit vertrouwelijkheidsbeleid.

Bescherming van de gegevens

VISION SYSTEMS neemt de gepaste en vereiste veiligheidsmaatregelen vanuit een administratief, technisch en fysiek oogpunt, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, toegang, verspreiding of gebruik ervan, toevallig, ongeoorloofd of niet-toegestaan.

Bijwerking van ons vertrouwelijkheidsbeleid

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan door VISION SYSTEMSgewijzigd worden. In dit geval vermelden wij de datum van de “laatste bijwerking”. Wanneer wij belangrijke wijzigingen doorvoeren wat betreft de wijze waarop wij de persoonsgegevens die wij bundelen via onze website verzamelen, gebruiken en/of delen, melden wij u dit via een e-mail die wij versturen naar het laatste gekende elektronisch adres dat wij van u hebben of plaatsen wij een duidelijk zichtbaar bericht op onze website.

010/40.20.08
| © 2022 VISION SYSTEMS SA/NV | Politique de confidentialité - Vertrouwelijkheidsbeleid | Powered by SF Concept